CCEF Logo

2019年慈善贊助優異學生頒獎典禮

主辦:中國山區兒童就學(香港)關注基金有限公司
協辦:廣西陽朔縣(陽朔外語實驗中學)
日期:2019年12月24日(星期二)
時間:上午09:15時開始
地點:陽朔外語實驗中學校園

香港方代表:
李鴻鐧先生 中國山區兒童就學(香港)關注基金有限公司 主席
鄧景衡先生 中國山區兒童就學(香港)關注基金有限公司 名譽主席
盧綺蓮女士 「A鄧獎學金」秘書長 / 香港善長
莫宇涵警官 中國山區兒童就學(香港)關注基金有限公司 委員(駐陽朔)
麥敏儀女士 中國山區兒童就學(香港)關注基金有限公司 委員
劉健光先生 中國山區兒童就學(香港)關注基金有限公司 委員
庾妙雲女士 中國山區兒童就學(香港)關注基金有限公司 委員
李有維小朋友 中國山區兒童就學(香港)關注基金有限公司 準委員
香港善長/攝影名家
梁萬斯先生、曾強先生、莫偉燥先生、鄒耀祖先生

陽朔外語實驗中學中學代表:
陸祖魁 副校长
朱禹全 副校长
莫品全 副校长
全體老師 / 學生

支持機構成員:(陽朔電視台記者)蘇濤