CCEF_Logo

捐助 中國山區兒童就學歷(香港)關注基金

賬戶名稱 : 中國山區兒童就學(香港)關注基金有限公司
匯豐銀行HSBC 賬戶號碼 : 636-238339-001 ( 多幣綜合理財戶口,可以存款:人民幣、美金、港幣等 )

若有任何查詢, 請致電 (852) 9418-8406 李先生 或 電郵至info@cced.org.hk

 
捐助表格
中文姓名 ---  
     
英文姓名 ---  
     
電話 ---  
     
傳真 ---  
     
電郵 ---  
     
聯絡地址 ---  
     
捐助金額 ---